Bilim

Matematik ile müzik arasındaki gizemli bağ

matematik-muzik

Bir müzikal enstrüman çalmayı öğrenmek, aralarında kesirler ve oranlar gibi matematiksel keşiflerin de bulunduğu konseptleri anlama yetisine ihtiyaç duyar.

Durum böyle olunca, müzik eğitiminin matematiksel kabiliyeti ya da matematiksel zekanın müzik kabiliyetine etki edip etmediği bir soru işareti olarak karşımıza çıkıyor. Bu iki farklı yetenek birbirlerine paralel olarak gelişiyor olabilir mi?

Geçmiş araştırmalar, enstrümantal müzik eğitimini matematiksel başarıyla ilişkilendirdi fakat ortaya koyduğu güçlü bulgular bugün bile tartışılıyor.

Örneğin, müzik eğitimi almış öğrencilerin, müzik eğitimi almayan öğrencilere kıyasla daha yüksek matematik başarısına ve test puanlarına sahip olduğu gözlemlendi. Sonuç açısından ele alındığında müzik ve matematik kabiliyetlerinin birbirlerini etkilediği düşünülebilir fakat henüz bu iki beceri seti arasında somut bir ilişki bulunmuş değil.

Her araştırmanın matematik ve müzik arasında bir bağ bulduğu söylenemez. Bilim insanları, varlığı iddia edilen bağın, örneğin sosyo-ekonomik gibi diğer faktörler ile açıklanabileceği şüphesini taşıyor.

 

“Bilişsel yetenekler matematik ve müzik için altyapı oluşturuyor”

 

Maddi durumu iyi olan bir ailede büyüyen çocuğun, iyi bir okula giderek matematik öğrenmesi ve özel müzik dersleri alması olasıyken, iyi eğitim gören, yüksek motivasyonlu ve ailesinden ilgi gören çocukların her iki alanda da kendilerini geliştirmeleri mümkün görünüyor. Çocuğunu olabilecek her alanda temel bilgiyle donatmak isteyen ailelerin, bilim için matematik ve sanat için müziği seçerek çocuklarını bu alanlara yönlendirmeleri nadir rastlanan bir durum değil.

Gelişmiş matematiksel kabiliyetlerin çocukları müzik eğitimine daha yatkın hale getirip getirmediğini öğrenmek için ise daha fazla araştırmaya ihtiyacımız var.

Bilişsel faktörlerin bireyin müzik ve matematik kabiliyetini etkilemesi de kuvvetle muhtemel. Harvard Üniversitesi’nden Nadine Gaab ile Jennifer Zuk tarafından gerçekleştirilen bir araştırma, yüksek seviye bilişsel algılama yeteneklerinin akademik başarının habercisi olduğunun altını çiziyor ve hem müzik hem de matematik yetenekleri için altyapı oluşturduğunu belirtiyor.

Fakat ne yazık ki bu araştırma da matematik ve müzik yeteneklerinin arasında nedensel bir bağ olup olmadığı konusunda somut yanıtlar vermiyor.

Böylesi bir araştırma gerçekleştirilinceye kadar, hayatımızı zenginleştiren neyse bilinçsizce onu yapmaya devam edeceğiz.

cizik2

Etiketler
Show More

Benzer İçerikler